0.00 0

Grozs ir tukšs.

Preču atgriešana

Atteikuma tiesības

Balstoties uz Latvijas Ministru kabineta noteikumiem par distances līgumu, klientam ir tiesības, neuzrādot atteikšanās iemeslu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no www.vasara.lv iegādātās preces un atdot to atpakaļ pārdevējam.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

Lai, atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Lai izmantotu atteikuma tiesības:

Lūdzam informēt Vasara.lv SIA par lēmumu atteikties no šī līguma pa tālruni +371 29103590 vai e-pastu: [email protected]
Aizpildiet veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu, kas pieejama zemāk (aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma).
Nogādājiet preci un pirkuma apliecinošu dokumentu Vasara.lv SIA, Zalā iela 22, Jēkabpils, LV-5201 vai vienojieties ar mums par preces atpakaļ nosūtīšanu izmantojot kurjeru (sūtīšanas izmaksas būs jāsedz Jums).

Atgriežot preces, Pircējam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

 1. Atgriežamajai precei ir jābūt oriģinālā ( jaunā iepakojumā);
 2. Prece nedrīkst būt pircēja sabojāta;
 3. Precei bojājumi vai garantijas plombu, sērijas numuru vai logo zīmes trūkums;
 4. Prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves utt.). Šis punkts nav ņemams vērā tad, ja atgriežama nekvalitatīva prece;
 5. Atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot;
 6. Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku, pavadzīmi), ražotāja vai izplatītāja garantijas talonu (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā);
 7. Aizpildīts atgriešanas dokuments (atteikuma veidlapa);
 8. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi;
 9. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma un atgriezt preci, ja Pircējs ir preci sabojājis vai ir būtiski mainījies tās ārējais izskats;
 10. Preču atgriešanas transporta izmaksas sedz Pircējs;
 11. Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā;

Svarīgi! Precei ir jābūt pilnā komplektācijā!

Atteikuma radītās sekas:

Ja Jūs atteiksieties no šī līguma, mēs Jums atmaksāsim visu preču vērtību, izņemot sūtīšanas izmaksas , ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma un saņemam preci. Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

Jums preces jānodod  Vasara.lv SIA Zaļā ielā 22, Jēkabpilī, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz veikalu Zaļā ielā 22, Jēkabpilī pirms 14 dienu termiņa beigām.  Nosūtot preces uz SIA Vasara.lv, Zaļā iela 22, Jēkabpils izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat SIA Vasara.lv vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē SIA Vasara.lv Zaļā ielā 22, Jēkabpils, LV-5201. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
 2. preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 3. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 4. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ vai ir bojāta drošības plombe;
 5. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 6. prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts preces iepakojums;
 7. ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp Pircēju un Pārdeveju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja Pircējs ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā;*7. smērvielas un aksesuāri nav atgriežamas;
 8. kā arī, Pircējs nevar atgriezt preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsa, forma un citi parametri var neatbilst reālam preču izmēram, formai, krāsai dēļ Pircēja izmantotā monitora īpašībām.

Klients izlasījis/-usi sadaļu ” Preču atgriešana”  un piekrīt minētiem noteikumiem.

Lūdzu aizpildiet veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu (aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma) :