0.00 0

Grozs ir tukšs.

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.vasara.lv īpašnieku SIA „Vasara.lv”, vien.reģistrācijas Nr. 40103647908, reģistrēts 2013. gada 14.martā, juridiskā adrese: Mārupes iela 21-79, Rīga, LV – 1002, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.vasara.lv.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.vasara.lv interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā preces (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem un turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.vasara.lv . Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, tas ir, vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Veikt pasūtījumu“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 3 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt par to Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected]. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi (turpmāk Kurjerpasts) vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi uz Pircēja norādīto adresi vai pakomātu saskaņā ar www.vasara.lv noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumus un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00, sestdienās 09:00-15:00, svētdienās – komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsa, forma un citi parametri var neatbilst reālam preču izmēram, formai, krāsai, dēļ Pircēja izmantotā monitora īpašībām.

6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

 • atgriežamajai precei ir jābūt oriģinālā ( jaunā, tīrā iepakojumā)
 • prece nedrīkst būt pircēja sabojāta
 • precei bojājumi vai garantijas plombu, sērijas numuru vai logo zīmes trūkums
 • prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves utt.). Šis punkts nav ņemams vērā tad, ja atgriežama nekvalitatīva prece.
 • atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot
 • atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku, pavadzīmi), ražotāja vai izplatītāja garantijas talonu (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā)
 • aizpildīts atgriešanas dokuments (atteikuma veidlapa)
 • Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi
 • Pircējam nav tiesību atteikties no Distances līguma un atgriezt preci, ja Pircējs ir preci sabojājis vai ir būtiski mainījies tās ārējais izskats
 • preču atgriešanas transporta izmaksas sedz Pircējs
 • preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

7.1. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu [email protected] . Pircejs aizpilda veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu (veidlapu var atrast sadaļa “Preču atgriešana”). Veidlapu aizpilda un nošūtā tikai tad, ja vēlaties atteikties no distances līguma un preces. Nogādājiet preci un pirkuma apliecinošu dokumentu Vasara.lv SIA, Zalā iela 22, Jēkabpils, LV-5201 vai vienojieties ar mums par preces atpakaļ nosūtīšanu izmantojot kurjeru (sūtīšanas izmaksas būs jāsedz Jums).

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.3. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: https://www.ptac.gov.lv

7.4. Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (Zalā iela 22, Jēkabpils, LV-5201) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8. Preču piegādes laiks ir 1 (viens) līdz 5 (piecas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā Latvijā vai ražotajā noliktavā.

9. Preču cenas www.vasara.lv un saformētajā pasūtījumā tiek norādītas EUR. Pārdevējs ir PVN maksātājs. Visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā www.vasara.lv ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron), ar pārskaitījumu uz SIA Vasara.lv bankas konta numuru , kas norādīts priekšapmaksas rēķinā, i-bankas maksājums (Citadele,Swedbank,SEB,Luminor) vai ar InCredit Group līzinga palīdzību. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11.Visām SIA Vasara.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs.

11.1. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts 12 menešu garantijas termiņš. Ja pircējs ir fiziska persona – 24 mēnešu garantija. Garantijas laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

11.2. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:
• pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme)
• ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

11.3. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi
 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā
 • saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece
 • ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju
 • ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi
 • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas
 • dabiska elementu nolietojuma gadījumos
 • ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem)
 • bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā
 • bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana, bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība, garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu.12.8. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet Pircējs atsakās no maksas remonta, tad Pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un Pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja Pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

12. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
13. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.