Grozs 0.00 EUR

SIA Vasara.lv Privātuma politika

 

Personas datu aizsardzība un apstrāde

 

1. Pirms iepirkšanās interneta veikalā vasara.lv Pircējam ir jāaizpilda pasūtījuma formā veikala mājas lapā. Pircējam ir jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, telefona numuru vai uzņēmuma rekvizīti.

Visu informāciju, ko Pircējs sniedz šajā vietnē, www.vasara.lv apņemas izmantot atbilstoši šim paziņojumam par personas datu aizsardzību. Personas datus www.vasara.lv iegūst, izmantojot brīvprātīgu informācijas sniegšanu. www.vasara.lv apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami komercdarbības veikšanai.

 

2. Ja Pircējs izsaka vēlmi saņemt kredītu lai iegadaties www.vasara.lv preces , tad aizņēmējs papildus aizpilda InCredit pieteikumu formu. Aizņēmējam ir jānorada vārds, personas kods, adrese, telefons, e-pasts, darba vieta, darba vietas adrese/telefons, amats, aizdevuma summa (pieprasīta un piešķirtā), aizdevuma mērķis, pērkamas preces, klienta konta Nr., bankas konta izdrukas par noteiktu laika periodu, klienta pases/ID kartes dati, klienta ienākumi, klienta kredītsaistības/maksājumi u.c.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu starp SIA Vasara.lv  un SIA InCREDIT GROUP noslēgto Sadarbības līgumu un Datu apstrādes līgumu. SIA Vasara.lv veic personas datu apstrādi ar nolūku nodrošināt klientiem  kreditēšanas pakalpojuma saņemšanu no SIA InCredit Group. Ja Pircējs piekrīt Datu apstrādei no InCREDIT GROUP puses tad viņš piekrīt mārketinga (reklāmas) paziņojumu saņemšanai un šāda klienta piekrišana tiek piefiksēta apstiprinot visus minētos Noteikumus.

 

3. Ja Pircējs nepiekrīt datu nodošanai InCREDIT GROUP datu apstrādei, tad klientam tiek liegta iespēja turpināt aizpildīt pieteikumu un InCREDIT GROUP nesaņem šādu klienta pieteikumu.

  

4. I-bankas maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma MakeCommerce, tāpēc mūsu uzņēmums (SIA Vasara.lv) maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

  

5. Pircējam ir jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs) un maksājuma bridi ( kredītkartes numurs un derīguma termiņš), jo tie ir nozīmīgi, lai izpildītu preču pirkšanas, piegādāšanas un maksāšanas darbības.

Luminor banka nodrošina SIA Vasara.lv www.vasara.lv vietnei tiešsaites maksājuma pakalpojumu ar  Visa, Maestro, MasterCard  un nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Luminor bankai.

 

6. Pircējs, veic pasūtījumu un norādījis savus personas datus, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, būtiski ziņojumi par maksājumu, piegādes norisi, tāpat piekrīt arī tam, ka e-pasta adrese un telefona numurs būs izmantojama tiešās tirdzniecības nolūkos.

 

7. Pārdevējs apstiprina, ka dati tiks izmantoti piegādes un tiešās tirdzniecības nolūkos.

 

8. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personīgos datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā. Pārdevējs apzinās un ievēros visus drošības pasākumus, kas saistīti ar karšu datu pārsūtīšanu un Pircēja kartes dati netiek glabāti, tiks ievēroti drošības pasākumi, lai kartes dati nenonāk trešo/nepiederošo personu rokās.

 

9. SIA Vasara.lv ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

  

10. Vasara SIA veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. 

 

11. SIA Vasara.lv apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami SIA Vasara.lv komercdarbības veikšanai. SIA Vasara.lv arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi. 

 

12. Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkuram konkrētam mērķim vai mērķiem, netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šim mērķim vai mērķiem. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā:

  •  Darījumu dati – tiks uzglabāti ne ilgāk 10 (desmit) gadus pēc pakalpojumu sniegšanas beigām;
  • Līzinga dati -  tiks uzglabāti ne ilgāk par pasūtījuma izpildi vai atcelšanu; 

Neskatoties uz citiem šīs sadaļas noteikumiem, esam tiesīgi uzglabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošus juridiskos pienākumus vai izpildītu mums saistošu tiesisku pienākumu izpildei.

 

13. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei no www.vasara.lv jebkurā laikā. To varat izdarīt sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu:info@vasara.lv 

 

  1. 14. Vasara.lv  SIA ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. 

 

Šo vietni pārvalda uzņēmums SIA “ Vasara.lv”  Reģ.Nr. 40103647908, juridiskā adrese: Mārupes ielā 21-79, Rīga, LV-1002, e-pasts info@vasara.lv.